Z historie NAC Pardubice - cyklistického klubu

Vážení sportovní přátelé,

dovolte nám abychom Vás trochu blíže seznámili s vývojem a vznikem současného pořadatele dnešního memoriálu - NAC Pardubice - cyklistickým klubem.

Česťa Šild v 80.letech po skončení své závodní kariéry kolem sebe shromáždil několik cyklistických kamarádů a založil oddíl Nadšenců amatérské cyklistiky. Posláním tohoto oddílu bylo provozování cyklistiky pro zábavu spojené s pravidelnými společnými akcemi. Česťa poměrně dbal na dodržování cyklistické abecedy - jarní pozvolné rozjíždění na lehké převody, s postupným oteplováním jízda v kopcích a spurty na cedule. Každý rok znamenal otevírání a uzavírání sezóny s volbou nové hierarchie v oddílu. Bohužel nic netrvá věčně. Po Česťově nečekaném odchodu pokračoval oddíl nadále ve své činnosti a na jeho počest byl založen cyklistický závod. V polovině 90.let došlo k podstatně vyššímu zájmu o silniční cyklistiku. To vedlo k růstu počtu nadšenců, kteří se začali pravidelně účastnit společných akcí. Nesporným pozitivem byl příliv mladé krve, což s sebou neslo podstatně dynamičtější přístup k cyklistice jako takové. Chod tohoto sdružení opět dostával pevný řád spočívající v pravidelných vyjížďkách, v součinnosti při organizování cyklistických akcí a v neposlední řadě při účastech na společných setkáních. Ačkoli členové sdružení představovali lidi nejrůznějších profesí, životních cílů i přesvědčení, spojoval je jediný fenomén - láska k cyklistice. Pro plynulý chod klubu a zajišťování cyklistických akcí (zejména Memoriálu Česti Šilda) se klub neobejde bez sponzorských darů a příspěvků. Aby nedocházelo ke kolizním situacím s platným legislativním prostředím, došlo v únoru 1997 k řádné registraci NAC Pardubice - cyklistického klubu. Hlavním cílem tohoto klubu je organizování amatérských cyklistických akcí a vytváření optimálních podmínek pro sportovní rozvoj všech svých členů. Na letošní rok, kromě dnešního memoriálu, plánujeme uspořádat soustředění pro členy klubu v Orlických horách, účast na cyklomaratónech Rampušák, Beskyd Tour, a Král Šumavy. Na podzim se též uskuteční 6. ročník závodu pro nejmenší adepty kolečkářského sportu - Spojilská míle. V žádném případě nejsme klubem, který by někdy v budoucnu vychoval špičkové silniční závodníky a ani jsme za tímto účelem nevznikli. Jsme totiž klubem, který ve svých řadách sdružuje lidi, kteří beznadějně propadli kouzlu jízdního kola.

Přejeme Vám hodnotný sportovní zážitek, příjemnou zábavu a těšíme se na shledanou na dalších akcích pořádaných NAC Pardubice - cyklistickým klubem.

Členové NAC Pardubice - cyklistického klubu