Výroční členská schůze 26.2. 2011

členové opět dali hlavy dohromady